Hvordan foregår coaching ?

Det kræver tillid at overgive sig til et fremmed menneske. Det er derfor vigtigt, at tilliden og trygheden er til stede, når man skal lægge sin sjæl i hænderne på en, man måske kun har hørt om, men ikke kender personligt.

Når en klient første gang kontakter mig, afholdes der en såkaldt afklaringssamtale. Her får man afklaret, hvilke specifikke problemer der er i problemstillingen.

Min erfaring er at denne indledende samtale ofte er meget lettende for klienten, fordi den giver et tydeligt billede af, hvad det egentligt drejer sig om. Når den indledende samtale er afsluttet, kan jeg således danne mig et overblik over situationen og finde frem til, hvad klienten præcis har behov for. For nogle er det ikke decideret coaching, der er brug for, men terapi. Hvis det er coaching det drejer sig om, hjælper jeg klienten med at få afklaret og fastsat sine mål, og derefter lægger vi sammen en strategi til at opnå disse. Alt afhængig af den enkeltes problemstilling går klienten ind i et sessionsforløb, hvorigennem vi arbejder med forskellige værktøjer til at tackle de foreliggende problemer.

Min fornemmeste opgave er at give klienten redskaber og værktøjer til at tackle sine problemer. Nogle af de værktøjer jeg bl.a. arbejder med, er:

Livshjulet, som giver dig et visuelt øjebliksbillede af dit liv som helhed. Livshjulet støtter dig i at holde fokus på det, du virkelig ønsker at forbedre i dit liv, samt støtter dig i at acceptere det, du alligevel ikke kan, eller vil forandre.

Værdiafklaring, en værdiafklaring giver dig en enestående mulighed for at afklare på dine egne personlige værdier - privat eller på job. Når du kender dine personlige værdier, har du meget nemmere ved at vælge og vælge fra og fokusere på det, der virkelig betyder noget for dig.

Blive bevidst om sine regler og overbevisninger, - som ofte blokerer os i at gøre, hvad vi gerne vil, - få luet ud og erstattet dem med nogle mere hensigtsmæssig og støttende.

Gameplan, som på en overskuelig måde hjælper dig med at planlægge din tid.

HHH modellen.

Psykolog Bodil Aastrup | Themsvej 45, 8240 Risskov  | Tlf.: 6118 9863 | info@psykolog-bodilaastrup.dk