Tavshedspligt

Tavshedspligt, etik og klagemuligheder

Tavshedspligt og etik
Via mit medlemskab af Dansk Psykologforening er du sikret, at jeg arbejder ud fra fastlagte etiske regler. Tavshedspligten og din/jeres anonymitet tager jeg derfor meget alvorligt. Alt hvad vi taler om, bliver behandlet fortroligt. Der sker ingen offentlig registrering til læge eller hospitaler.

Jeg nævner f.eks. ikke min titel, når jeg ringer op. Dette er af hensyn til dig, som ikke ønsker, at familie, venner og arbejdsplads skal vide, at du går hos en psykolog.

Klagemuligheder
Psykologer er underlagt regler for udførelsen af deres arbejde via lovgivning og etiske retningslinier. Der findes en række instanser, som skal tilse, at psykologer udfører deres arbejde i overensstemmelse med de gældende regler, og som man kan klage til.

Klager over autoriserede psykologer behandles i Psykolognævnet (ansatte i sundhedsvæsenet dog i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn)

Klager over ikke-autoriserede psykologer ansat i sundhedsvæsenet behandles i Sundhedsstyrelsen.

Klager over ikke-autoriserede psykologer samt kollegiale klager behandles i Dansk Psykolog Forenings etiknævn.

Klager over ikke-psykologer, der kalder sig psykologer, behandles i Socialministeriet.

Adresser:

Psykolognævnet
www.pn.sm.dk
Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1216 København K
tlf. 33 92 45 23
Fax: 33 93 25 18

Sundhedsstyrelsen
www.sst.dk
Islands Brygge 67
Postboks 1881
2300 København S
tlf. 72 22 74 00
Fax: 72 22 74 11

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
www.pkn.dk
c/o Sundhedsministeriet Frederiksborggade 15
1360 Kbh. K.
tlf. 33 38 95 00

Dansk Psykolog Forening
www.dp.dk
Stockholmsgade 27
2100 København Ø.
Tlf. 35 26 99 55.
Fax 35 25 97 37
E-mail: dp@dp.dk

Psykolog Bodil Aastrup | Themsvej 45, 8240 Risskov  | Tlf.: 6118 9863 | info@psykolog-bodilaastrup.dk