Depression

Alle kan få en depression - den er blevet en folkesygdom. Den har en række kendetegn: Mangel på energi, mangel på lyst til det der plejer at gøre dig glad, manglende eller øget appetit, problemer med at sove, problemer med at komme op, tristhed osv. Det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at man sagtens kan have nogle af disse symptomer uden at have en depression. De skal nemlig have haft en vis varighed og ikke være udløst direkte af en hændelse, som virkelig har påvirket dig negativt, f.eks. tabet af en elsket - så er der snarere tale om en sorgreaktion. Denne kan være smertefuld nok, men skal gennemleves, og behandles på en anden måde. (Se afsnittet om krise og sorg KLIK HER).

Udover at have en sammenhæng med en biokemisk ubalance i hjernen har man fundet ud af, at mennesker der lider af depression, ofte har en række negative tanker om sig selv og verden. De har mistet troen på fremtiden, og bruger ofte meget af deres tid på selvbebrejdelser - bl.a. fordi de ikke synes, at de udretter noget. Dette er en ond cirkel. Depressionen gør, at man rent faktisk mangler energi, så man reelt orker mindre, og samtidig er den kendetegnet ved negative tanker, om alt det man ikke når.

Derfor handler depressionsbehandling bl.a. om at give dig en indsigt i, at du rent faktisk har en sygdom der hedder depression, at den ikke varer evigt, og at det er okay at du lige nu ikke orker det, du orkede for et halvt år siden. Herudover handler depressionsbehandling om, at få undersøgt de negative tanker du går rundt med (måske endda uden at opdage det). Når tankerne kommer frem i lyset, kan vi undersøge, om de er realistiske, dvs. om verden rent faktisk er så sort, som du gør den til, og langsomt kan vi begynde at finde på alternativer til dit dystre syn på dig selv, verden og fremtiden. Til dette er den kognitive tilgang effektiv og veldokumenteret. (se afsnittet om arbejdsmåde Klik her).

Nedenstående er nogle af de symptomer, der er til stede ved en depression. Vigtigt er det dog at påpege, at vi alle i en eller anden grad kan relatere os til nedenstående i forskellige perioder af livet. Er det en forbigående tilstand skal du derfor ikke bekymre dig. Har du derimod vedvarende over halvdelen af nedenstående symptomer, er det vigtigt at reagere på det!

Du føler dig trist, nedtrykt, og bliver let irritabel, og overreagerer, fx. på kritik eller små-uheld.

Du er ikke rigtig glad for noget, og har mistet interessen for de ting, du plejer at glæde dig til.

Din appetit ændrer sig: Enten mister du appetitten, eller du begynder at trøstespise.

Din søvn ændrer sig, enten ved at du har svær ved at falde i søvn, og vågner mange gange i løbet af natten, eller ved at du flygter ind i søvnen, og helst vil sove 20 timer i døgnet.

Du er ekstrem rastløs, eller omvendt. Du er gået i stå. Din mimik er helt stivnet.

Du mangler energi, og er så træt, at du knap orker at skrive dit eget navn.

Du har svært ved at koncentrere dig, og at træffe beslutninger.

Du lider af skyldsfølelse, bebreder dig selv, føler dig værdiløs, utilstrækkelig og mislykket.

Du har mistet lysten til sex

Du plages af tanker om selvmord.

Der findes både lette, moderate og svære former for depressioner. Den lette depression har samme symptomer som den svære, men i svagere form. Stress og for lidt motion kan være med til at udløse depression. Heldigvis kan små ændringer i hverdagen være med til at forebygge/afhjælpe den.

KLIK HER for bestilling af konsultation

Psykolog Bodil Aastrup | Themsvej 45, 8240 Risskov  | Tlf.: 6118 9863 | info@psykolog-bodilaastrup.dk