Parterapi/coaching

At opbygge et kærlighedsforhold er en vedvarende proces, hvor den enkelte må forudsætte, at kærligheden er tilstede. Parterapi/coaching handler om, hvordan I bedst muligt hjælper hinanden, og bliver et kærligt par, der forpligter jer på hinanden, og jeres fælles udvikling. Herved skaber I grundlaget for en familie, og I får i tilgift den gave at få et fællesskab, der hele tiden udvikler jer.

Parterapi/coaching kan anvendes til at skabe motivation og gøre aktivt brug af parforholdes ressourcer til at skabe ny udvikling. Uheldige overbevisninger og mønstre blokerer ofte i forholdet, men det er muligt at handle sig til forandring og lære at stå klart som enkeltpersoner, samtidig med at være nærværende tilstede for hinanden.

Skænderier, mangel på seksuel lyst til hinanden og frustrationer er langt fra ensbetydende med, at parforholdet er ved at være slut. Alle forhold kommer indimellem i krise. Det er her, potentialet for udvikling findes. Det afgørende er, hvordan vi håndterer disse kriser.

Jeg kan som psykolog og coach hjælpe jer til et fokusskift, hvor en krise kan ses som en mulighed for udvikling, og hvor I lære at ankre jeres kærlighed. I vil opleve jer begge to involveret i en spændende udviklingsproces, og opleve et forhold, som giver inspiration til at udvikle jer både som personer og som par.

· Find ud af hvad I gerne vil, og hvordan I opnår det.
· Slip begrænsende overbevisninger om hinanden.
· Bryd gamle mønstre der ikke tjener jer mere.
· Knyt et positivt anker til din partner
· Få redskaberne til at skabe det liv I sammen drømmer om.

Mange tror, at man kan blive ved med at sige hvad som helst til hinanden, uden at det får betydning for forholdet. Det er en illusion, der sætter dybe spor i kærligheden og tilliden til den anden. Der bruges måske stadig ressourcer på at købe bil eller hus sammen, men alligevel er der ikke tid til fælles oplevelser, og der er som oftes ikke overskud til at tage kontakt til en psykolog eller en coach.

Det er vigtigt at understrege at parterapi, som jeg også vælger at kalde par-coaching, er hjælp til selvhjælp. Jeg er som psykolog og coach katalysatoren for jeres proces. Jeg er med andre ord den, der er med til at sætte processer i gang hos jer. Processer der øger jeres bevidsthed omkring hinanden, forbedrer jeres kommunikation, og sætter jeres samspil i fokus.

En stor del af arbejdet ligger derfor udenfor sessionen, hvor I sammen arbejder med de opgaver/nye strategier, jeg sætter jer i gang med.

Ofte vil jeg efter konsultation give jer øvelser og opgaver, som I skal arbejde med til næste gang vi ses.

Du er selvfølgelig velkommen til at komme alene og snakke om dit parforhold, hvis du har brug for at forstå dine egne reaktioner bedre, eller hvis dine problemer er af mere eksistentiel karakter, og snarere handler om, hvad du egentlig søger i et parforhold, og om du overhovedet skal være der, hvor du er. Men ofte vil det være relevant og hensigtsmæssigt, at I begge deltager i samtalerne.

Der findes en lang række teknikker i forbindelse med parbehandling, der alle mere eller mindre søger det samme: At forbedre den positive kommunikation og mindske den negative. I mit arbejde som psykolog oplever jeg tit, hvordan par misforstår hinanden og de bevæggrunde, som ligger bag en handling - ofte fordi de går rundt med et filter af frustration og vrede.

Parterapi/coaching kan handle om at komme ind bag dette filter og blive bedre til at forstå den anden, og til af formulere hvad I hver især reelt har brug for. Det kan også handle om at blive bedre til kompromisser og til at give hinanden plads til den uundgåelige forskellighed. Og vigtigst af alt, handler det om, at I bliver bedre til at kommunikere.

Min erfaring fra arbejdet med par i coaching og terapi er, at varme og nærhed dukker op, når man får en indsigt og forståelse i, hvad der er på spil. Forståelse, indlevelse og klar kommunikation kan derfor løse mange uløselige problemer.

KLIK HER for bestilling af konsultation

Psykolog Bodil Aastrup | Themsvej 45, 8240 Risskov  | Tlf.: 6118 9863 | info@psykolog-bodilaastrup.dk