Krise, tab, sorg og traumer

I disse år er der en tendens til at diagnosticere alle tilstande, som indebærer tristhed som depression. Imidlertid kan tristheden også omhandle andre ting. F.eks. kan man have lidt et tab, som man ikke har fået bearbejdet. Et tab kan være mange ting: Man kan miste en nærtstående, man kan miste et job, man kan miste sin identitet, man kan miste troen på livet eller andre, hvilket kan udløse en krise og måske en sorgreaktion. Men til tider får man ikke bearbejdet sorgen. Man lukker af, har for travlt, "tager sig sammen" blot med det resultat, at reaktionen kommer forsinket og måske med stor styrke.

Livet igennem støder vi på udfordringer, belastninger og kriser, som modner, og styrker. Men nogle gange opleves det som om gulvtæppet bliver revet væk under fødderne på én. Ganske banale hverdagsproblemer tårner sig op, alt bliver håbløst, og uoverskueligt. Det føles som om man ikke længere dur til noget, og er parat til at opgive det hele, dvs:

Du befinder dig i en krisetilstand!

Krisen kan have grobund i traumatiske hændelser fra barndommen, men kan også opstå på baggrund af pludseligt opståede hændelser i nutiden.

Det centrale i krisen er tab. Tab af nærtstående, tab af sundhed, tab af mening, tab af arbejdsevne, tab af drømme, tab af ejendom, tab af tryghed mm. Det kan være svært selv at komme over en sådan situation. Oplevelsen af skamfuldhed over ikke at have kontrol over sit liv og det, ikke at være i stand til at yde det samme som tidligere over for de nærmeste, gør situationen svær at håndtere.

Jeg kan hjælpe dig med at få bearbejdet sorgen. Dvs. komme i kontakt med den og håndtere den, så den ikke ligger, og presser på i kanten af din bevidsthed. Jeg kan hjælpe dig med at komme videre i betydningen at acceptere, at dine livsbetingelser måske rent faktisk er forandrede, men at du sagtens kan få noget ud af livet alligevel.

Det kræver ofte professionel hjælp at turde åbne op!

KLIK HER for bestilling af konsultation

Psykolog Bodil Aastrup | Themsvej 45, 8240 Risskov  | Tlf.: 6118 9863 | info@psykolog-bodilaastrup.dk