Stress

Hjælp til Stress!

Rapport fra Statens Insituti for folkesundhed viser at:
1.400 dødsfald skyldes stress
2.800 førtidspensioneringer sker pga. stress
Der er 1½ mio. ekstra fraværsdage pga. stress
½ mio kontakter til egen læge skyldes stress

Der stilles stadig større krav til os i hverdagen. Samfundet er blevet mere individualiseret, og der er øget fokus på, hvordan vi kan realisere os selv. Vi skal være gode til det hele, have lyst til det hele, og nå det hele. Det er helt individuelt, hvordan vi reagerer på disse krav.

Stress er ikke en sygdom, men en fysiologisk reaktion. En reaktion, der går i gang, når vi udsætter os for pres ud over vore grænser. Dog kan den langvarige stress medføre sygdom. Det kan være svært at skelne, om man bare har lidt for travlt, eller om stressniveauet er så højt, at man skal tage det alvorligt. Stress kan ramme os alle, og skal tages alvorligt! Det gode er, at du kan komme ud af stress igen. Men du skal have hjælp.

To mennesker kan reagere vidt forskelligt på den samme belastning, så det er vigtigt ikke at sammenligne sig med andre, når man vurderer, om man er stresset. I stedet er der en række fysiske og psykiske symptomer, som man skal være opmærksom på:

Fysiske
Hovedpine
Indre uro
Mavebesvær
Øget eller mindsket appetit
Hjertebanken
Søvnproblemer
Halsbrand
Svimmelhed

Psykiske
Dårligt humør
Irritabilitet
Lyst til at isolere sig
Lavt selvværd
Koncentrationsbesvær
Hukommelsesbesvær
Beslutningsbesvær
Nervøsitet
Bekymringer
Ulyst
Rastløshed
Træthed
Depressive følelser

Adfærdsmæssige kendetegn

Ligegyldighed
Aggressivitet
Øget brug af stimulanser
Nedsat præstationsevne
Øget sygefravær

Jeg kan som psykolog og coach give dig værktøjer, råd og vejledning, så du kommer ud af din stress, og lærer at håndterer din stress.

Psykologisk behandling af stress ud fra den kognitive arbejdsmetode (se Menneskesyn & arbejds-måde Klik her) går i første omgang ud på at få struktureret tingene inde i dit hoved, da et symptom på stress netop er, at man mister overblikket, så alt kommer til at virke uoverskueligt. Dette kan f.eks. gøres ved at skrive ting ned, og få prioriteret hvad der er vigtigst lige nu. Herudover ligger der et stort undersøgelsesarbejde i forhold til, hvornår symptomerne er startet, hvad der er de primære årsager til din nuværende tilstand, og hvad dine tanker er omkring dine muligheder for at forandre situationen, (stress er nemlig ofte kendetegnet ved tanker om, at du ikke har indflydelse på din situation, hvilket som regel ikke er helt rigtigt, når man undersøger den nærmere). Langsomt skulle du gerne få en større følelse af medindflydelse, og overblik i dit liv, hvilket igen fører til reduktion af stresssymptomerne.

KLIK HER for bestilling af konsultation

Psykolog Bodil Aastrup | Themsvej 45, 8240 Risskov  | Tlf.: 6118 9863 | info@psykolog-bodilaastrup.dk